Komunikacija, gradnja odnosa

Komunikacija, gradnja odnosa

Danas se priča o „društvu znanja“, „celoživotnom učenju“ , „timskom učenju“ i sličnom. I većina nas je svesna da će se kroz život budućeg veka koračati s večito novim aplikacijama, tehnologijama i inovacijama. U menadžmentu je odavno već postalo jasno da će se morati poraditi i na „ljudskom“ i „međuljudskom“ stanju – postoje treninzi raznih veština – pregovaranja, medijacije…

Ništa od svega nije plodotvorno ako čovek sam, iznutra, nije motivisan da sebe unese u dinamičan, otvoren odnos s drugim ljudima. Da im posveti svoju pažnju, koncentraciju, vreme. A čovek neće biti motivisan ako nije motivisano dete u njemu. Dete u njemu bi trebalo da bude motivisano okruženjem u koje ono, svojim rođenjem, dolazi: porodica, a tek potom – vrtić i škola. To su održive zajednice od kojih je satkano tkivo svakog društva, pa i cele vrste.

S. Bojanin navodi u svojoj knjizi „Tajna škole“ da su mnogi pedagozi, od Komenskog, do Marije Montesori i Selestina Frenea, iako su polazili sa različitih ideoloških stanovišta i životnih iskustava, dosegli istovetne uvide: svakim obrazovanjem se vaspitava ličnost, budi se i usmerava primarna dobrota ljudskog bića.

Gordana Medić Simić
Comment

Comments are closed.