Komunikacija, gradnja odnosa Danas se priča o „društvu znanja“, „celoživotnom učenju“ , „timskom učenju“ i sličnom. I većina nas je svesna da će se kroz život budućeg veka koračati s večito novim aplikacijama, tehnologijama i inovacijama. U menadžmentu je odavno već postalo jasno da će se morati poraditi i...
Read More >>