ZZABAVNA MATEMATIKA

Fundamentalna nauka predstavljena kroz igru, zabavu i dinamično organizovanu interakciju u grupi. Deca će se osposobiti za rešavanje matematičkih problema i primenu matematike u različitim kontekstima.
Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.