MMUZIKA- MUZIKAONICA

Usvajanje i raspoznavanje osnovnih muzičkih elemenata-ritam, melodija, dinamika. Prepoznavanje emocija koje određeni tonaliteti izazivaju u nama. Vizualizacija muzike kroz stvari i pojave iz svakodnevnog života i mnogo toga još…
Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.