GGOVORNO-JEZIČKA STIMULACIJA – “DECA OD REČI”

Podsticanje razvoja sposobnosti koje doprinose boljoj adaptaciji deteta u širu socijalnu sredinu, kao i lakše i brže usvajanje školskog gradiva. Rad je usmeren na podsticanje razvoja pažnje, pamćenja , komunikacije, govora, jezika, grafomotorne sposobnosti, vizomotorne kordinacije i razvijanje fonološke svesnosti. Sprovode se i krativne vežbe koje podstiču usvajanje/razvijanje veština čitanja i pisanja.
Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.