Usvajanje i raspoznavanje osnovnih muzičkih elemenata-ritam, melodija, dinamika. Prepoznavanje emocija koje određeni tonaliteti izazivaju u nama. Vizualizacija muzike kroz stvari i pojave iz svakodnevnog života i mnogo toga još…
Read More >>
Podsticanje razvoja sposobnosti koje doprinose boljoj adaptaciji deteta u širu socijalnu sredinu, kao i lakše i brže usvajanje školskog gradiva. Rad je usmeren na podsticanje razvoja pažnje, pamćenja , komunikacije, govora, jezika, grafomotorne sposobnosti, vizomotorne kordinacije i razvijanje fonološke svesnosti. Sprovode se i krativne vežbe koje podstiču usvajanje/razvijanje veština...
Read More >>
Edukativne igračke, namenjene različitim uzrastima koje kod dece razvijaju: vizuelnu percepciju, perceptivnu organizaciju, vizuo-motornu koordinaciju, pažnju, kratkoročno i dugoročno pamćenje, kreativnost, finu motoriku šake, uviđanje složenijih odnosa među elementima, fleksibilnost i upornost u rešavanju problemskih situacija itd. Kroz interakciju u grupi dece, zajedničke aktivnosti dece i roditelja i uzbudljive...
Read More >>